Referencie

T-Mobile Czech Republic a.s.

Penetračný test zariadenia

Slovak Telekom a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií. Odborné bezpečnostné konzultácie a skolenia v oblasti bezpečnosti webových aplikácií

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Bezpečnostný audit mobilnej aplikácie na platforme Android, iOS a Win phone, detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie a rozhrania webových služieb

AXA a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií, penetračné testy infraštruktúry, testovanie mobilných aplikácií, IT bezpečnostné školenia a profesionálne konzultácie

Československá obchodná banka, a. s.

Penetračné testovanie Smartbanking aplikácií pre platformy Android, iOS a Windows Phone

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie, penetračný test intranetu a lokálne systémové bezpečnostné audity. Štandardný penetračný test webovej aplikácie a vzdelávací workshop

Česká spořitelna, a.s.

Bezpečnostný audit “MDM — Mobile Device Management” business aplikácie

Východoslovenská Energetika

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií

ICZ a.s.

Tvorba rozsiahlych penetračných testov a komplexných bezpečnostnách auditov pre české vládne inštitúcie, českých mobilných operátorov a medzinárodné korporácie. Konzultácie v IT bezpečnosti

ITEG, a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií a odborné bezpečnostné konzultácie pre banky

Profesia, spol. s  r. o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

AUTOVIA, s.r.o.

Penetračné testy webových aplikácií

Limba s.r.o.

Návrh a implementácia škálovateľných vysoko-dostupných clustrov pro cestovnú kanceláriu Limba. Správa všetkých Linuxových serverov

Jetbull

Detailné bezpečnostné audity webových aplikací a bezpečnostné školenia

ui42 s.r.o.

Veľa penetračných testov a riešení škálovateľných vysoko-dostupných webových clusterov pre klientov UI42. Návrh a implementácia antispamového a antivírového poštového clustra. Správa serverov

Ringier Slovakia, a.s.

Penetračné testy webových aplikácií

KROS a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií a odborné bezpečnostné konzultácie

Pantheon Technologies, s.r.o.

Penetračné testy a bezpečnostné audity pre zákazníkov Pantheon Technologies, bezpečnostné konzultácie

IPEX a.s.

Vývoj špeciálnych modulov (T38 gateway) pre Asterisk VOIP ústredňu

Avion Postproduction

Správa Linuxových serverov

MUW SAATCHI & SAATCHI

Penetračné testy, bezpečnostné konzultácie

EEA s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Sprinx Systems, a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Good Data s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie, penetračný test API rozhrania a súborového serveru, lokálny systémový bezpečnostný audit

InterWay, s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie

D.A.S. Rechtsschutz AG

Externý penetračný test a penetračný test intranetu

Expobank CZ, a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

SPPS, a.s.

Bezpečnostný audit mobilnej aplikácie Android a REST API a Detailný bezpečnostný audit SOAP rozhrania

DEFINITY Systems, s.r.o. | Software Development

Školenie vývoja bezpečnostných aplikácií

WAY INDUSTRIES, a.s.

Blackbox (zero-knowledge) penetračný test

Skypicker.com, s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie a detailný bezpečnostný audit API

Zinc Euro, a.s.

Externý blackbox penetračný test a štandardný penetračný test webových aplikácií

mTrust, s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webového API  (SOAP a REST rozhranie), Bezpečnostný audit a revíziu zdrojového kódu pre platformu iOS, Android a Windows Phone, Bezpečnostné konzultácie, Bezpečnostný audit mobilnej aplikácie na platforme Windows Phone

IN2CORE s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

M7, s.r.o.

IT bezpečnostné školenie

TULIP Solutions s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webových aplikácií, Záťažový test webovej aplikácie a serveru

CORE 4, spol. s r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

DanubePay, a. s.

2-dňové školenie webovej aplikačnej bezpečnosti

DayByMe s r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie a bezpečnostné konzultácie

iXperta s.r.o

Testy sociálnym inžinierstvom – simulácia phishingu, Záťažový test webovej aplikácie

Patria Finance a.s.

Bezpečnostný audit mobilnej aplikácie

NFX s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Externý (blackbox) penetračný test

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Detailný bezpečnostný audit webových aplikácií, Externý blackbox penetračný test, Intranetový penetračný test, Zhodnotenie zabezpečenia pracovnej stanice, Overenie antimalware riešenia,  Bezpečnostný audit bezdrôtovej siete, Štandardný penetračný test webových aplikácií, Bezpečnostný audit mobilnej aplikácie

Zelená pošta s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

STRV s.r.o.

Štandardný penetračný test webových aplikácií

Union zdravotná poistovňa a.s

Blackbox penetračný test externej infraštruktúry a základný penetračný test webových aplikácií

TRUST PAY, A. S

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie

Touch4IT s.r.o. 

Štandardný penetračný test REST API

Terannum, s.r.o.

Penetračný testy platformy ObjectGears

Šoltýs & Korniet, s.r.o.

Bezpečnostné služby a konzultácie

Sonpo a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Slovenska produkčná a.s.

Bezpečnostné konzultácie

s Autoleasing, s.r.o

Štandardný penetračný test webových aplikácií, Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie,Intranetový penetračný test

QuBit Security, s.r.o.

Školenie „Digital privacy workshop“ 

QBSW, a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Prvá stavebná sporiteľňa

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie, Revízia vybraných častí zdrojových kódov aplikácie, Štandardný penetračný test webovej aplikácie, Lokálny bezpečnostný audit servera, Konzultácia k zabezpečeniu OS a aplikácií

Payment Institution NFD a. s.

Štandardný penetračný test webových aplikácií

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Externý penetračný test a detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie

Office option s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie 

mediworx software solutions, a.s.

Bezpečnostné konzultácie

Makita s.r.o.

Štandardný penetračný test webových aplikácií 

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie 

Gemini oční klinika a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Cytotrade s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie 

Kryptofond.cz

Vytvorenie bezpečnostnej politiky

AVAST Software s.r.o,

Štandardný penetračný test webových aplikácií a REST rozhraní, detailný bezpečnostný audit webových aplikácií a bezpečnostné školenie

Attendu s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

affiliateEASY

Štandardné penetračné testy webových aplikácií

WALMARK, a.s.

Štandardný, základný  a opakovaný štandardný penetračný test webovej aplikácie

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Detailný bezpečnostný audit a štandardný penetračný test webovej aplikácie

Kiwi.com s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie REST API, Bezpečnostný audit mobilných aplikácií, Detailný bezpečnostný audit webovej frontend aplikácie, Detailný bezpečnostný audit webového rozhrania, automatizácie a dátových API, Štandardný penetračný test webovej aplikácie

SLONline, s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

I.S.D.D. plus, s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie a súvisiacej autentifikačnej platformy, Detailný bezpečnostný audit a základný penetračný test webovej aplikácie, Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Nordlicht IT Solutions, s. r. o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie