Kontakt | Nethemba

Kontakt

Adresy

 
01

Adresa kancelárie:

Nethemba s.r.o.
Grösslingová 2503/62
811 09 Bratislava

Fakturačná adresa:

Nethemba s.r.o.
Grösslingová 2503/62
811 09 Bratislava

Fakturačná adresa Rakúsko:

Nethemba GmbH
Lazarettgasse 12/5/17
1090 Vieden

Kontaktné údaje

 
02

 

Telefón (SK): +421 905 400 542
Telefón (CZ): +420 910 800 955
Telefón (DE/AT): + 43 664 246 0197
Info: info@nethemba.com
Sales: sales@nethemba.com
Marketing: marketing@nethemba.com

Fakturačné údaje

 
03

 

IČO: 36777234 DIČ: 2022378776
IČ-DPH: SK2022378776
Registrovaná Okresným súdom v Bratislave I, vložka číslo 61232/B

Bankové údaje

 
04

 

Bankové spojenie pre slovenských a zahraničných klientov:
IBAN: SK74 7500 0000 0040 0502 9871
SWIFTCODE: CEKOSKBX
Bankové spojenie pre rakúskych a nemeckých klientov:
IBAN: AT74 2011 1825 2782 6200
SWIFTCODE: GIBAATWWXXX

Kontaktný formulár

 
05